Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku


Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych kieruje Wojewódzki Inspektor przy pomocy zastępcy i kierowników komórek organizacyjnych.

Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Gdynia.

Wojewódzki Inspektor realizuje swoje zadania na terenie województwa pomorskiego.

Wojewódzki Inspektor odpowiada przed:
- Głównym Inspektorem za prawidłowe i pełne wykonanie zadań objętych zakresem działania Inspekcji,
- Wojewodą za prawidłowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu.


W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki
organizacyjne i samodzielne stanowiska:
1. Wojewódzki Inspektor
2. Zastępca Wojewódzkiego Inspektora
3. Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika Wojewódzkiego Inspektora do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
4. Wydział Kontroli,
5. Wydział Nadzoru,
6. Wydział Administracji
7. Sekretariat Inspektoratu

Statut Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Regulamin Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Gdańsku

Struktura organizacyjna
Szczegóły pliku
Nazwa: schemat2.pdf
Opis: Schemat organizacyjny WIJHARS
Utworzono: 2012-02-28 10:32:06
Data dodania: 2018-03-07 11:18:32
Autor pliku: Tadeusz Gniazdowski
Wprowadził/a: Bornejko Barbara

 

 

 

 

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3892
Treść wprowadził(a): Bornejko Barbara , 2018-03-07 11:22:14
Treść wytworzył(a): Tadeusz Gniazdowski, 2015-02-18 10:45:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-03-07 11:21:00