Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

WYNIKI KONTROLI IV KWARTAŁ 2018

Jakość handlowa wyrobów  winiarskich
Szczegóły pliku
Nazwa: 29.01.19.1.doc
Opis: Jakość handlowa przetworów winiarskich
Utworzono: 2019-01-28 13:01:03
Data dodania: 2019-01-29 13:01:28
Autor pliku: Violetta Kowalska
Wprowadził/a: Bornejko Barbara

Jakość handlowa olejów roślinnych i oliwy z  oliwek
Szczegóły pliku
Nazwa: 29.01.19.doc
Opis: Jakość handlowa olejów roślinnych z oliwek
Utworzono: 2019-01-28 13:01:41
Data dodania: 2019-01-29 13:02:25
Autor pliku: Violetta Kowalska
Wprowadził/a: Bornejko Barbara

Jakość handlowa przetworów mięsnych
Szczegóły pliku
Nazwa: 29.01.19.2.docx
Opis: Jakość handlowa przetworów mięsnych
Utworzono: 2019-01-28 12:56:12
Data dodania: 2019-01-29 13:00:01
Autor pliku: Violetta Kowalska
Wprowadził/a: Bornejko Barbara

Jakość handlowa przypraw
Szczegóły pliku
Nazwa: 29.01.19.3.docx
Opis: Jakość handlowa przypraw
Utworzono: 2019-01-28 13:02:32
Data dodania: 2019-01-29 13:03:14
Autor pliku: Violetta Kowalska
Wprowadził/a: Bornejko Barbara

Jakość handlowa soków oraz prawidłowość znakowania wybranych artykułów spożywczych
Szczegóły pliku
Nazwa: 29.01.19.4.docx
Opis: Jakość handlowa soków oraz prawidłowość znakowania wybranych artykułów spożywczych
Utworzono: 2019-01-28 13:03:58
Data dodania: 2019-01-29 13:04:38
Autor pliku: Violetta Kowalska
Wprowadził/a: Bornejko Barbara

WYNIKI KONTROLI III KWARTAŁ 2018

Jakość handlowa wybranych gatunków świeżych owoców i warzyw oraz ziemniaków
Szczegóły pliku
Nazwa: owoce.doc
Opis: Jakość handlowa wybranych gatunków świeżych owoców i warzyw oraz ziemniaków
Utworzono: 2018-11-08 10:37:13
Data dodania: 2018-11-15 10:37:58
Autor pliku: Violetta Kowalska
Wprowadził/a: Bornejko Barbara

Prawidłowość chowu i tuczu gęsi
Szczegóły pliku
Nazwa: gęsi.doc
Opis: Prawidłowość chowu i tuczu gęsi
Utworzono: 2018-11-08 10:38:45
Data dodania: 2018-11-15 10:39:04
Autor pliku: Violetta Kowalska
Wprowadził/a: Bornejko Barbara

Prawidłowość znakowania i jakość handlowa miodu
Szczegóły pliku
Nazwa: miód.doc
Opis: Prawidłowość znakowania i jakość handlowa miodu
Utworzono: 2018-11-08 10:39:31
Data dodania: 2018-11-15 10:39:48
Autor pliku: Violetta Kowalska
Wprowadził/a: Bornejko Barbara

Jakość handlowa piwa
Szczegóły pliku
Nazwa: piwo.doc
Opis: Jakość handlowa piwa
Utworzono: 2018-11-08 10:40:38
Data dodania: 2018-11-15 10:40:56
Autor pliku: Violetta kowalska
Wprowadził/a: Bornejko Barbara

Jakość handlowa wyrobów garmażeryjnych
Szczegóły pliku
Nazwa: garmaż.doc
Opis: Jakość handlowa wyrobów garmażeryjnych
Utworzono: 2018-11-08 10:41:25
Data dodania: 2018-11-15 10:41:59
Autor pliku: Violetta Kowalska
Wprowadził/a: Bornejko Barbara

Prawidłowość znakowania pieczywa
Szczegóły pliku
Nazwa: pieczywo.docx
Opis: Prawidłowość znakowania pieczywa
Utworzono: 2018-11-08 10:47:48
Data dodania: 2018-11-15 10:48:08
Autor pliku: Violetta Kowalska
Wprowadził/a: Bornejko Barbara

WYNIKI KONTROLI II KWARTAŁ 2018

Jakość handlowa przetworów rybnych
Szczegóły pliku
Nazwa: ryby.docx
Opis: Jakość handlowa przetworów rybnych
Utworzono: 2018-07-13 12:57:31
Data dodania: 2018-08-21 12:58:04
Autor pliku: Stanisława Aldona Łoś
Wprowadził/a: Bornejko Barbara

Jakość handlowa przetworów mlecznych
Szczegóły pliku
Nazwa: mleko.docx
Opis: Jakość handlowa przetworów mlecznych
Utworzono: 2018-07-13 12:56:22
Data dodania: 2018-08-21 12:56:54
Autor pliku: Stanisława Aldona Łoś
Wprowadził/a: Bornejko Barbara

Jakość handlowa napojów spirytusowych
Szczegóły pliku
Nazwa: spirytus.doc
Opis: Jakość handlowa napojów spirytusowych II kwartał 2018
Utworzono: 2018-07-13 12:51:07
Data dodania: 2018-08-21 12:53:10
Autor pliku: Stanisława Aldona Łoś
Wprowadził/a: Bornejko Barbara

Jakość handlowa jaj
Szczegóły pliku
Nazwa: jaja.doc
Opis: Jakość handlowa jaj II kwartał 2018
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-21 12:54:34
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Bornejko Barbara

Prawidłowość znakowania wyrobów ciastkarskich i napojów bezalkoholowych
Szczegóły pliku
Nazwa: znakowanie.docx
Opis: Prawidłowość znakowania wyrobów ciastkarskich i napojów bezalkoholowych
Utworzono: 2018-07-13 12:55:10
Data dodania: 2018-08-21 12:55:50
Autor pliku: Stanisława Aldona Łoś
Wprowadził/a: Bornejko Barbara

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

WYNIKI KONTROLI I KWARTAŁ 2018

Kontrole w zakresie jakości handlowej mięsa i przetworów mięsnych przeprowadzono w 9 podmiotach gospodarczych.

Kontrolą jakości handlowej w zakresie zgodności z deklaracją producenta objęto 19 partii mięsa i przetworów mięsnych w ilości 14 467,872 kg, w tym:

 • 11 partii mięsa drobiowego w ilości  13 492 kg,
 • 6 partii wędzonki wieprzowe w ilości  467,922 kg,
 • 2 partie kiełbasy wieprzowej w ilości 507,95 kg.

Analizą fizykochemiczną objęto 8 partii przetworów mięsnych w ilości ogółem 975,17 kg. Wymagań jakości handlowej nie spełniała partia Szynki wieprzowej gotowanej wędzonej (14,3%) w ilości 47 kg, ze względu na obecność niezadeklarowanego w oznakowaniu kwasu sorbowego w ilości 16,3±0,5 mg/kg.

Analizą zawartości wody w mięsie drobiowym objęto 9 partii mięsa drobiowego w ilości ogółem 12 967 kg. Wszystkie badane partie mięsa drobiowego spełniały wymagania w zakresie zawartości wody wchłoniętej dla deklarowanej metody schładzania.

Oceną organoleptyczną przeprowadzoną na miejscu u producenta objęto 19 partii mięsa  i  przetworów mięsnych w ilości 14 467,872 kg, w tym:

 • 11 partii mięsa drobiowego w ilości  13 492 kg,
 • 6 partii wędzonek wieprzowych w ilości  467,922 kg,
 • 2 partie kiełbasy wieprzowej w ilości 507,95 kg.

Wyrobów o cechach dyskwalifikujących nie stwierdzono. Przetwory mięsne spełniały zadeklarowane w dokumentach zakładowych wymagania organoleptyczne. Mięso drobiowe spełniało wymagania zadeklarowanej klasy A.

Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto 30 partie mięsa i przetworów mięsnych w ilości 15 477,472  kg, w tym:

 • 11 partii mięsa drobiowego w ilości  13 492 kg,
 • 15 partii wędzonki wieprzowej w ilości  1 390,522 kg,
 • 3 partie kiełbasy wieprzowej w ilości 577,95  kg,
 • 1 partię konserwy wieprzowej w ilości 17 kg.

Cztery partie (13,3%) przetworów mięsnych w ilości ogółem 187,0 kg nie spełniały  wymagań w zakresie oznakowania, i tak:

 • partia 17 kg konserwy wieprzowej o nazwie Czarna (Salceson), wyprodukowana i wprowadzona do obrotu,  w ramach rolniczego handlu detalicznego, nie spełniała wymagań w zakresie oznakowania, ze względu na:
 • niepodanie, obok nazwy fantazyjnej „czarna”, nazwy opisowej wyrobu – niezgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011,
 • brak w nazwie produktu informacji dotyczącej pasteryzacji, jakiej został dany produkt poddany – niezgodnie z pkt. 1 część A załącznika VI rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011,
 • brak w wykazie składników użytych do produkcji skórek wieprzowych, cebuli, soli spożywczej – niezgodnie z art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011,
 • brak procentowej zawartości mięsa - niezgodnie z art. 22 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011,
 • niezachowanie kolejności malejącej składników podanych  w składzie – niezgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011,
 • poprzedzenie wykazu składników określeniem skład zamiast składniki - niezgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011,
 • nieprawidłowy sposób podania terminu przydatności do spożycia – niezgodnie z pkt 2 załącznika X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011,
 • niepodanie terminu przydatności do spożycia po otwarciu słoika – niezgodnie z art. 25 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011,
 • brak oznaczenia ilości netto konserwy – niezgodnie z art. 9 ust. 1 lit e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011,
 • podanie niepełnych danych identyfikacyjnych producenta (brak imienia  przedsiębiorcy) – niezgodnie z art. 9 ust. 1 lit. h) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011;
 • trzy partie wędzonek w ilości 170,0 kg nie spełniały wymagań w zakresie oznakowania ze względu na podanie w nieprawidłowej kolejności składników w tabeli wartości odżywczej (było: tłuszcz, kwasy tłuszczowe nasycone, węglowodany, cukry, białko, sól, błonnik; winno być: tłuszcz, kwasy tłuszczowe nasycone, węglowodany, cukry, błonnik, białko, sól), co stanowi naruszenie art. 34 ust. 1 w związku z załącznikiem XV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011.

Pozostałe partie produktów objętych sprawdzeniem prawidłowości oznakowania zawierały wszystkie wymagane przepisami informacje. Dane podano zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przepisach prawa żywnościowego.

Kontrola prawidłowości przebiegu procesu technologicznego wykazała, że informacje podane    w oznakowaniu dotyczące zastosowanych procesów technologicznych (parzenie, wędzenie) były zasadne i prawidłowe. Określeń „wiejski, domowy, babuni” nie stwierdzono.

Trzy objęte kontrolą podmioty stosowały zanurzeniową metodę schładzania mięsa drobiowego.

Ubojnie prowadziły regularne kontrole wchłaniania wody przez mięso drobiowe zgodnie z załącznikiem IX rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008, raz na ośmiogodzinny okres roboczy.

Wyniki kontroli badania zawartości wody przez rzeźnię były rejestrowane i przechowywane przez okres jednego roku, zgodnie z art. 20 ust. 2, pkt. b rozporządzenia Komisji  (WE) nr 543/2008.

Podmioty nie badały wody dodanej w filetach z piersi kurczaka z zastosowaniem do jej wyliczenia współczynnika azotu związanego z analizowanym produktem (NF).

W żadnej kontrolowanej ubojni nie stwierdzono w obrocie mrożonych i głęboko mrożonych tusz i kawałków drobiu.

Podmioty objęte kontrolą zadeklarowały jakość handlową wprowadzanych do obrotu przetworów mięsnych na zgodność z:

 • normą zakładową określającą cechy organoleptyczne i fizykochemiczne wyrobów specyfikacją wyrobów określającą wyłącznie cechy organoleptyczne,
 • specyfikacją techniczną produktu określającą cechy organoleptyczne i fizykochemiczne wyrobów,
 • kartą charakterystyki produktu gotowego określającą cechy organoleptyczne i fizykochemiczne,
 • etykietą.

Producenci posiadali dokumenty potwierdzające jakość stosowanych surowców i półproduktów. Nie stwierdzono surowców przeterminowanych. Białko zwierzęce wieprzowe występujące w składzie wyrobów mięsnych, było składnikiem składników złożonych stosowanych do ich produkcji.

Nie stwierdzono, aby producenci oferowali do sprzedaży produkty posiadające oznakowanie sugerujące, że zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi.

Nie stwierdzono oznakowania sugerującego, że produkty posiadają zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowana tradycyjna specjalność.

Warunki i sposób składowania były zgodne z wymaganiami w tym zakresie, wskazanymi na opakowaniach. Zapewniały zachowanie właściwej jakości handlowej, zgodnie z art. 9 ustawy               o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Stan techniczny pomieszczeń magazynowych był właściwy. Magazyny były pomieszczeniami zamkniętymi, wyposażone w sprzęt kontrolno-pomiarowy. W magazynach prowadzono stały monitoring temperatury, zachowane były właściwe temperatury. Okres przechowywania produktów nie przekraczał deklarowanej daty trwałości.

Objęte kontrolą podmioty dopełniły obowiązku zgłoszenia działalności gospodarczej Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz były wpisane do znajdującej się w systemie ZSI bazy danych przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności.

Podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny produktami mięsnymi był wpisany do prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii rejestru podmiotów nadzorowanych działalności rolniczego handlu detalicznego produktami mięsnymi.

Podmioty objęte kontrolą nie zatrudniały rzeczoznawców.

Objęte kontrolą podmioty nie wprowadzały swoich wyrobów na rynek innych niż Polska krajów Unii Europejskiej.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami polegającymi na wprowadzeniu do obrotu przetworów mięsnych nieodpowiadających jakości handlowej:

 1. wszczęto 1 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu przetworów mięsnych o niewłaściwej jakości handlowej             z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 2. wszczęto 2 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu przetworów mięsnych zafałszowanych z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 3. przekazano 2 zalecenia pokontrolne, w których  wezwano podmioty do usunięcia nieprawidłowości, poprzez dostosowanie oznakowania produktów mięsnych do obowiązujących przepisów jakości handlowej
 4. powiadomiono Powiatowego Lekarza Weterynarii o stwierdzonej w wyniku badań laboratoryjnych obecności kwasu sorbowego w wędzonce

 

Kontrolę w zakresie jakości handlowej przetworów zbożowych przeprowadzono w 5 podmiotach gospodarczych.

Badaniem laboratoryjnym objęto 9 partii przetworów zbożowych  o łącznej masie 65441,8 kg,  w tym:

 • 3 partii kasz w łącznej ilości  3 667,8 kg, w tym:
  • 1 partię kaszy gryczanej w ilości 15 kg
  • 1 partię kaszy jaglanej w ilości 2 822,4 kg
  • 1 partia kaszy jęczmiennej w ilości 830,4 kg
 •  6 partii mąki pszennej w łącznej ilości 61 774 kg, w tym:
  • 1 partię mąki pszennej białej orkiszowej typ 700 BIO.

Ze względu na badane cechy jakościowe objęte kontrolą partie przetworów zbożowych spełniały wymagania zadeklarowane przez producentów.

Sprawdzeniem prawidłowości oznakowania objęto 9 partii przetworów zbożowych  o łącznej masie 65441,8 kg, w tym:

 • 3 partii kasz w łącznej ilości  3 667,8 kg,

w tym:

 • 1 partię kaszy gryczanej w ilości 15 kg
 • 1 partię kaszy jaglanej w ilości 2 822,4 kg
 • 1 partia kaszy jęczmiennej w ilości 830,4 kg
 •  6 partii mąki pszennej w łącznej ilości 61 774 kg,

w tym:

 • 1 partię mąki pszennej białej orkiszowej typ 700 BIO.

W oznakowaniu 1 partii (11,1%) o masie 24 kg Mąki pszennej białej orkiszowej typ 700 BIO stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niepodaniu kraju pochodzenia, co mogło wprowadzić w błąd konsumenta, co do rzeczywistego  pochodzenia mąki, ponieważ wskazany w oznakowaniu jako producent był wyłącznie paczkującym produkt pochodzący z Węgier.

Kontrolę zawartości netto towaru paczkowanego przeprowadzono w dwóch podmiotach obejmując kontrolą łącznie 2 partie przetworów zbożowych o masie 22 022,40 kg, w tym:

 • partię 19 200 kg mąki pszennej typ 500 preparowanej termicznie o deklarowanej masie netto 25 kg,
 • partię 2 822,4 kg kaszy jaglanej o deklarowanej masie netto 400 g.

Na podstawie wyników uzyskanych z kontroli ilości rzeczywistej uznano, że przedmiotowe partie przetworów zbożowych spełniają wymagania podane w ustawie o towarach paczkowanych.

Nie stwierdzono, aby producent oferował do sprzedaży produkty posiadające oznakowanie sugerujące, że zostały wyprodukowane metodami ekologicznymi. Nie stwierdzono oznakowania sugerującego, że produkty posiadają zarejestrowaną nazwę jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowana tradycyjna specjalność.

Warunki oraz sposób składowania przetworów zbożowych i surowców były zgodne z wymaganiami  wskazanymi na opakowaniach oraz określonymi w specyfikacjach. Zapewniały zachowanie właściwej jakości handlowej zgodnie z art. 9 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Stan techniczny pomieszczeń magazynowych był właściwy. Surowce i wyroby gotowe przechowywano w sposób zabezpieczający przed zabrudzeniem, zdeformowaniem lub uszkodzeniem. Pomieszczenia magazynowe wyposażone były w sprzęt kontrolno-pomiarowy (termometr, wilgotnościomierz). Według ręcznie prowadzonych zapisów temperatury i wilgotności, w pomieszczeniach magazynowych zachowane były właściwe temperatury i wilgotność. Wyrobów przeterminowanych nie stwierdzono.

Wszystkie podmioty objęte kontrolą zgłosiły prowadzoną działalność gospodarczą Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Zatrudniony w jednym podmiocie rzeczoznawca wpisany był do rejestru rzeczoznawców PWIJHARS. Posiadał zaświadczenie wydane bezterminowo. Uprawniony był do pobierania próbek ziaren zbóż, nasion roślin strączkowych i ich przetworów oraz nasion roślin oleistych. Próbobiorca posiadał pieczątkę potwierdzającą, że jako rzeczoznawca widnieje w rejestrze WIJHARS. Od dnia uzyskania uprawnień próbobiorca nie wykonywał żadnych czynności, Ne było spraw spornych. Podmioty objęte kontrolą jakości handlowej przetworów zbożowych produkowały produkty wyłącznie na rynek krajowy.

Wszczęto 1 postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za zafałszowanie wprowadzanych do obrotu przetworów zbożowych z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   WYNIKI KONTROLI IV KAWARTAŁ 2017

Jakość handlowa przetworów rybnych

Kontrole przeprowadzono w 10 podmiotach gospodarczych.Badaniem laboratoryjnym w zakresie zgodności z deklaracją producenta, objęto  23 partie  o masie 28395,805 kg.

Wyroby spełniały zadeklarowane wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne. Kontroli prawidłowości oznakowania poddano 23 partie o masie 28505,805 kg,  w tym 6 partii (26%) reprezentujących łącznie masę 3625,77 kg było niewłaściwie oznakowanych.                 

Nieprawidłowości w oznakowaniu polegały na:

 • podaniu w nazwie marynaty rybnej Koreczki miodowe z sosem miodowo-musztardowym  informacji nieadekwatnej do rzeczywistego składu wyrobu, tj. podano  z sosem miodowo-musztardowy, zamiast z sosem musztardowym o smaku miodowym,
 • nieprawidłowym sposobie podania daty zamrożenia w oznakowaniu ryby mrożonej glazurowanej Nototenia falklandzka IQF, podano „Zamrożono 04/2017”, zamiast „Zamrożone dnia 24/04/2017”,
 • pominięciu w wykazie składników konserwy rybnej Makrela w sosie pomidorowym  użytej maltodekstryny,
 • użyciu w oznakowaniu konserw rybnych Makrela w sosie pomidorowym                       i  Winter Szprot podwędzany w oleju nieczytelnej czcionki,
 • umieszczeniu w oznakowaniu konserwy rybnej pn. „Losos s bylinkami” (Łosoś w sosie własnym z ziołami) zdjęcia kawałków fileta łososia z widocznymi segmentami mięśni (miomerami), pomimo użycia do produkcji konserwy ścinków łososia norweskiego (skrawki mięsa z widocznymi złogami tłuszczu, uzyskiwane przy obróbce fileta), 
 • umieszczeniu  w wykazie składników konserwy rybnej pn. „Losos s bylinkami”,  składnika o nazwie „kořeni” (w języku czeskim) i „korenie” w języku słowackim (pl. przyprawy),
 • podaniu niespójnej informacji w oznakowaniu konserwy rybnej pn. „Losos s bylinkami”, dot. warunków przechowywania konserw, tj. informacja w języku czeskim: SKLADUJTE A UCHOVAVEJTE PŘI TEPLOTĚ +2 ºC až +28 ºC, informacja w języku słowackim:  brak temperatury przechowywania, natomiast jest: SKLADUJTE V SUCHU, CHRAŇTE PRED  PRIAMYM SLNEČNYM ŽIARENIM A MRAZOM, 
 • niepodaniu w wykazie składników konserwy rybnej pn. „Filety ze śledzia w oleju roślinnym” szczegółowej nazwy użytego składnika, tj. ryby (podano: filety ze śledzia, winno być: filety ze śledzia atlantyckiego).

W dwóch podmiotach przeprowadzono wspólne kontrole z OIRM.

Kontrolą identyfikowalności surowca objęto ogółem 3 partie ryb mrożonych w ilości ogółem 75418,00 kg, w tym:

 • Szprot mrożony - wielkość partii 49650 kg
 • Śledź mrożony - wielkość partii 21000 kg
 • Szprot tusza mrożona na olej – wielkość partii 4768 kg

Producenci posiadali dokumentację umożliwiającą pełną identyfikację towaru od przyjęcia surowca, na każdym etapie produkcji, aż do wyrobu gotowego. Nie stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu objętych kontrolą partii produktów rybnych mrożonych.

Sankcje

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

 • wszczęto 4 postępowania administracyjne w tym:
 • 2 postępowania administracyjne w sprawie nakazu poddania zabiegowi zmiany oznakowania dwóch partii produktów rybnych,
 • 2 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej.
 • wydano 2 zalecenia pokontrolne wzywające producentów do usunięcia nieprawidłowości, poprzez zmianę oznakowania,

Do pozostałych podmiotów zalecenia pokontrolne zostaną wystosowane po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnych.

Prawidłowość znakowania i jakość handlowa owoców suszonych i orzechów

Kontrolę przeprowadzono w 2 podmiotach wprowadzających do obrotu suszone owoce i orzechy. Ocenie jakości handlowej owoców suszonych i orzechów poddano ogółem 5 partii o łącznej masie 1038,6 kg, z czego badaniom w zakresie oceny organoleptycznej poddano 3 partie (998 kg) natomiast badaniom w zakresie parametrów fizykochemicznych 3 partie (165,6 kg).

Laboratoryjne badania 5 partii produktów przeprowadzone w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Gdyni nie wykazały niewłaściwej jakości kontrolowanych owoców suszonych  i orzechów, zarówno w oznaczeniach fizykochemicznych jak i w ocenie organoleptycznej.

Kontrolę prawidłowości znakowania oferowanych do sprzedaży partii owoców suszonych   i orzechów w opakowaniach jednostkowych przeznaczonych dla konsumenta finalnego przeprowadzono w stosunku do 5 partii w łącznej ilości 1038,6 kg.

Nieprawidłowości  w oznakowaniu stwierdzono w odniesieniu do jednej partii rodzynek. Kontrola wykazała wady oznakowania polegające na: braku podania pełnych danych identyfikujących producenta, oznaczeniu kraju pochodzenia produktu w sposób niezrozumiały dla konsumenta, braku zamieszczenia daty minimalnej trwałości  bezpośrednio po sformułowaniu „Najlepiej spożyć przed końcem…” oraz podaniu w niewłaściwej kolejności informacji o zawartości składników odżywczych w informacji o wartości odżywczej produktu.

Sankcje

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

 • wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z tytułu wprowadzenia do obrotu niewłaściwie oznakowanej partii rodzynek,
 • wystosowano zalecenia pokontrolne, w których zobowiązano producenta do usunięcia nieprawidłowości, poprzez wprowadzenie zmian w oznakowaniu zakwestionowanego wyrobu.

 

Jakość handlowa świeżych owoców i warzyw

Kontrolę  w zakresie jakości handlowej wybranych gatunków świeżych owoców i warzyw przeprowadzono w 5 podmiotach. Kontrolą w zakresie zgodności z wymaganiami szczegółowych norm handlowych objęto 14 partii świeżych owoców i warzyw o łącznej masie 27100,0 kg, podlegających wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw, w tym:

 • 3 partie pochodzenia krajowego (21,4% ogółem skontrolowanych partii) o łącznej masie 4576,0 kg (16,9% masy wszystkich skontrolowanych partii),
 • 11 partii pochodzących z krajów UE i krajów trzecich (78,6% ogółem skontrolowanych partii) o łącznej masie 22524,0 kg (78,6% masy wszystkich skontrolowanych partii).

W przypadku 1 partii o masie 720 kg owoców kiwi oznakowanych kl. II stwierdzono, że 100% owoców w partii posiadało masę poniżej masy minimalnej dla klasy II czyli poniżej  65 g.

Kontrolą w zakresie zgodności z wymaganiami ogólnej normy handlowej objęto 10 partii świeżych owoców  i warzyw o łącznej masie 9885,0 kg, podlegających wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw, w tym:

 • 9 partii pochodzenia krajowego (90,9% ogółem skontrolowanych partii) o łącznej masie 9745,0 kg (98,6% masy wszystkich skontrolowanych partii),
 • 1 partię pochodzącą z krajów trzecich (10,0% ogółem skontrolowanych partii)  o łącznej masie 140,0 kg  (1,4% masy wszystkich skontrolowanych partii).

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w tym zakresie.

Kontrolą prawidłowości znakowania objęto 24 partie świeżych owoców i warzyw, o łącznej masie 36985,00 kg, w tym:

 • 12 partii pochodzenia krajowego (50,0 % ogółem skontrolowanych partii) o łącznej masie 14321,0 kg (38,7% masy wszystkich skontrolowanych partii),
 • 12 partii (50,0% ogółem skontrolowanych), o łącznej masie 22664 kg (61,3% masy wszystkich skontrolowanych partii) pochodzących z krajów UE   i krajów trzecich.

Nieprawidłowości w zakresie znakowania stwierdzono w 1 podmiocie  w stosunku do 1 partii pietruszki  (4,2% ogółem skontrolowanych partii), o masie 300 kg (0,8%  masy wszystkich skontrolowanych partii).

Nieprawidłowość polegała na braku oznakowania opakowań jednostkowych, co stanowi naruszenie przepisów pkt 4 części A załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców  i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców  i warzyw.

Sankcje

W związku z niespełnieniem wymagań norm handlowych UE w zakresie jakości   i oznakowania przez 2 partie owoców i warzyw podjęto następujące działania:

 • wystawiono do wiadomości handlowca 2 protokoły niezgodności, zawierające opis niezgodności towaru i oraz określenie przeznaczenia towaru.

Jakość handlowa przetworów mlecznych

Kontrole przeprowadzono w 4 podmiotach gospodarczych. Badaniem laboratoryjnym w zakresie zgodności z deklaracją producenta, objęto   16 partii przetworów mlecznych reprezentujących ogółem 8533,32 kg.

Badane w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Gdyni parametry jakościowe (cechy organoleptyczne i fizykochemiczne) próbek były zgodne z deklaracją producentów.

Badania mikrobiologiczne deklarowanej w oznakowaniu mlecznych napojów fermentowanych (jogurt, kefir) mikroflory charakterystycznej były zgodne z informacją podaną na etykiecie. Tłuszczów obcych w serach dojrzewających, maśle i śmietanie nie wykryto.

Kontrolą prawidłowości oznakowania objęto ogółem 16 partii przetworów mlecznych reprezentujących ogółem 8533,32 kg. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Prawidłowość znakowania i jakość handlowa miodu

Z uwagi na brak zaewidencjonowanych w województwie pomorskim podmiotów wprowadzających do obrotu miód, kontroli podano jednego producenta prowadzącego działalność w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego. Ocenie jakości handlowej poddano jedną partię miodu wyprodukowaną i sprzedawaną bezpośrednio z gospodarstwa. Badana w Specjalistycznym Laboratorium GIJHARS w Białymstoku partia miodu nie wykazała niewłaściwej jakości zarówno pod względem  cech fizykochemicznych jak i w ocenie organoleptycznej. Uzyskane wyniki badań potwierdziły zgodność miodu w wymaganiami rozporządzenia MRiRW z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu.

Opakowania jednostkowe miodu spełniały wymagania w zakresie znakowania określone w obowiązujących przepisach prawa.

 

Prawidłowość znakowania i jakość handlowa jaj konsumpcyjnych

Kontrolę przeprowadzono w 6 zakładach pakowania jaj wprowadzających do obrotu jaja świeże. Ocenie jakości handlowej poddano ogółem 18 partii w łącznej ilości 116744 sztuk, w tym 13 partii jaj wprowadzanych do obrotu w opakowaniach jednostkowych i 5 partii jaj bez opakowań jednostkowych. Przeprowadzona ocena jakości handlowej jaj wykazała, że partie spełniały wymagania „klasy A” a poziom nieprawidłowości nie przekraczał dopuszczalnej tolerancji wynoszonej 5% dla jaj znajdujących się w zakładzie pakowania jaj przed wysyłką.

W żadnym z kontrolowanych zakładów nie stwierdzono obecności jaj klasy „A”, które były myte lub czyszczone, zarówno przed jak i po klasyfikacji.

W ramach kontroli prawidłowości klasyfikacji wagowej, przeprowadzonej w 6 podmiotach, ocenie poddano 18 partii w łącznej ilości 116744 sztuk. Przeprowadzona kontrola prawidłowości klasyfikacji wagowej jaj nie wykazała nieprawidłowości.

Kontrolę prawidłowości znakowania jaj na skorupie na zgodność z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z  2015 r. poz. 29, z późn. zm.) przeprowadzono w 6 kontrolowanych zakładach. Wszystkie oceniane partie jaj klasy A były oznakowane kodem producenta, składającym się z numeru oznaczającego system chowu kur nieśnych, kodu państwa członkowskiego oraz weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego producenta. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrolę prawidłowości oznakowania jaj w opakowaniach jednostkowych przeprowadzono w 4  podmiotach. Oceniono ogółem 13 partii w łącznej ilości 39384 jaj. Nieprawidłowości w oznakowaniu opakowań jednostkowych stwierdzono w stosunku do 6 partii jaj (46 %) w łącznej ilości 22140 sztuk. Wykazane nieprawidłowości w oznakowaniu polegały na: zamieszczeniu daty minimalnej trwałości w sposób nietrwały (w postaci metki) umożliwiający jej usunięcie bez pozostawienia śladów ingerencji; zastosowaniu znaku słowno-graficznego "PRODUKT POLSKI" niezgodnego ze wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu MRiRW; zamieszczeniu tabeli wartości odżywczej wewnątrz opakowania jednostkowego oraz na braku zamieszczenia w tabeli wartości odżywczej informacji o ilości witaminy D wyszczególnionej w nazwie produktu.

Kontrolę prawidłowości znakowania partii jaj w opakowaniach transportowych, składowanych w zakładach pakowania po klasyfikacji i przeznaczonych do sprzedaży lub pakowania, przeprowadzono na zgodność z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj. Szczegółową kontrolę w tym zakresie objęto 6 partii jaj (84749 sztuk) w opakowaniach transportowych, w 4 podmiotach.  Oceniane partie posiadały wymagane ww. przepisem oznaczenia.

Sankcje

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami polegającymi na wprowadzeniu do obrotu jaj nieodpowiadających jakości handlowej:

 • wszczęto 3 postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z tytułu wprowadzenia do obrotu jaj niewłaściwie oznakowanych,
 • wystosowano  zalecenia pokontrolne, w których zobowiązano producentów do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

_______________________________________________________________________________________

WYNIKI KONTROLI  III KWARTAŁ  2017

Jakość handlowa mięsa i wyrobów mięsnych

Kontroli w zakresie jakości handlowej mięsa i wyrobów mięsnych poddano 11 podmiotów gospodarczych, tj.

 • 3 podmioty w zakresie jakości handlowej mięsa w elementach  kulinarnych, mięsa mielonego i mięsa rozdrobnionego (innego niż mięso drobiowe);
 • 1 podmiot w zakresie jakości handlowej przetworów mięsnych typu kebab;
 • 6 podmiotów w zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego.

Kontrola jakości handlowej mięsa w elementach kulinarnych, mięsa rozdrobnionego  i mięsa mielonego (innego niż mięso drobiowe) w zakresie zgodności z deklaracją producenta

Badaniami laboratoryjnymi objęto 5 partii mięsa wieprzowego w ilości  9.040,77 kg, w tym:

 • 2 partie mięsa w elementach kulinarnych w ilości 3.039,32 kg,
 • 2 partie mięsa mielonego w ilości 5.881,45 kg,
 • 1 partię mięsa rozdrobnionego w ilości 120,0 kg.

Wyniki badań laboratoryjnych wykazały, że wymagań w zakresie deklaracji producenta nie spełniała 1 partia mięsa mielonego w ilości 3.169,45 kg, ze względu na zaniżoną zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych względem zawartości zadeklarowanej w informacji  o wartości odżywczej.

Ocena organoleptyczna ww. partii mięsa wieprzowego przeprowadzona przez kontrolujących  w zakładzie nie wykazała nieprawidłowości.

Kontrola jakości handlowej przetworów mięsnych typu kebab w zakresie zgodności    z deklaracją producenta

Badaniami laboratoryjnymi objęto 2 partie przetworów mięsnych typu kebab w ilości 662,75 kg wyprodukowanych z użyciem surowca drobiowego kurzego.

Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły jakość wyrobów zadeklarowaną przez producenta     w specyfikacjach oraz oznakowaniu wyrobów gotowych.

Ocena organoleptyczna ww. partii przetworów mięsnych typu kebab przeprowadzona przez kontrolujących  w zakładzie nie wykazała nieprawidłowości.

Kontrola jakości handlowej mięsa drobiowego w zakresie zgodności zawartości wody  z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającym szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego i aktywności HADH

Badaniami laboratoryjnymi w zakresie zawartości wody objęto 9 partii świeżego mięsa drobiowego  w elementach w ilości 17.649,0 kg, w tym:

 • 3 partie filetów z kurczaka w łącznej ilości 11.715,0 kg,
 • 4 partie ćwiartek z kurczaka w łącznej ilości 4.659,0 kg,
 • 1 partię nóg z kurczaka w ilości 105,0 kg,
 • 1 partię podudzia z kurczaka w ilości 1.170,0 kg.

Wyniki analiz laboratoryjnych wykazały, że wymagań wynikających z przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 nie spełniały w 3 podmiotach łącznie 4 partie elementów mięsa drobiowego w ilości 4.942,0 kg, ze względu na zawyżoną zawartość wody.

Badaniami laboratoryjnymi w zakresie aktywności HADH (dehydrogenazy beta-hydroksyacylo-koenzymu A) objęto 2 partie filetów z kurczaka w ilości 8.925,0 kg. Badania nie wykazały, że mięso było uprzednio zamrożone.

Ocena organoleptyczna ww. partii przetworów mięsnych typu kebab przeprowadzona  w zakładzie nie wykazała nieprawidłowości.

Oznakowanie mięsa i przetworów mięsnych produkowanych metodami konwencjonalnymi

Kontroli prawidłowości oznakowania poddano łącznie 25 partii mięsa i wyrobów mięsnych  w łącznej ilości 39.057,52 kg, tj.:

 • 2 partie mięsa wieprzowego w elementach kulinarnych w ilości 3.039,32 kg,
 • 2 partie mięsa wieprzowego mielonego w ilości 5.881,45 kg,
 • 1 partię mięsa wieprzowego rozdrobnionego w ilości 120,0 kg,
 • 2 partie przetworów mięsnych typu kebab w ilości 662,75 kg,
 • 18 partii mięsa drobiowego w elementach kulinarnych w łącznej ilości 29.354,0 kg.

Nieprawidłowości w oznakowaniu stwierdzono w przypadku:

 • 2 partii przetworów mięsnych typu kebab w ilości 662,75 kg, ze względu na:
 • podanie nazwy „Kebab z fileta kurczaka” nieadekwatnej do rzeczywistego składu (nazwa sugeruje, że do produkcji użyto fileta z piersi kurczaka, podczas gdy faktycznie użytym surowcem mięsnym były kurczaki trybowane b/k),
 • zamieszczenie w oznakowaniu informacji o posiadanym systemie HACCP,
 • zamieszczenie w oznakowaniu informacji o treści „Zakład pod stałym nadzorem Inspektoratu Weterynaryjnego”,
 • niepodanie w wykazie składników „włókna groszkowego”, będącego składnikiem produktu mieszanki funkcjonalnej,
 • podanie w wykazie składników „gorczyca” zamiast  „mączka gorczycowa”,
 • podanie w wykazie składników „pszenica” zamiast „mąka pszenna”,
 • wskazanie nieprawidłowej nazwy producenta,
 • brak podania informacji o ilości składnika mięsnego o treści: „100 g produktu wytworzono z 119 g mięsa drobiowego” w nazwie środka spożywczego, albo bezpośrednio przy niej lub w wykazie składników w powiązaniu z danym składnikiem lub kategorią składników;
 • 2 partii elementów z mięsa drobiowego w ilości 9.045,0 kg, ze względu na:
 • podanie niepełnej nazwy produktów (brak określenia: „świeży” w nazwie),         
 •  nieprawidłowe podanie określenia terminu przydatności do spożycia (podano: „termin przydatności” zamiast: „należy spożyć do”).

Kontrole przeprowadzane przez ubojnie w zakresie zawartości wody w mięsie drobiowym.

W wyniku sprawdzenia prawidłowości przeprowadzania przez ubojnie drobiu kontroli  w zakresie zawartości wody w mięsie drobiowym stwierdzono, że:

 • 5 ubojni  prowadziło wewnętrzną kontrolę w zakresie zawartości wody w mięsie drobiowym, natomiast 1 zakład nie dopełnił obowiązku wynikającego z przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008,
 • 4 ubojnie drobiu stosowały metodę schładzania zanurzeniową, natomiast 1 zakład stosował metodę owiewowo-natryskową,
 • w zakładach prowadzących kontrolę wewnętrzną zwartości wody w mięsie drobiowym stwierdzono, że ubojnie prowadzą kontrolę co najmniej raz na 8-godzinny okres roboczy, a wyniki kontroli badania zawartości wody były rejestrowane  i przechowywane przez okres co najmniej 1 roku. 

Kontrola warunków składowania

Warunki oraz sposób składowania wyrobów gotowych i surowców były zgodne   z wymaganiami w tym zakresie, wskazanymi na opakowaniu oraz zapewniały  zachowanie właściwej jakości handlowej, zgodnie z art. 9 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Kontrola wymagań formalno-prawnych

Z wytypowanych do kontroli 11 podmiotów, jeden nie dopełnił obowiązku zgłoszenia działalności gospodarczej Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, czym naruszył art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Sankcje

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami polegającymi na wprowadzeniu do obrotu mięsa i przetworów mięsnych nieodpowiadających jakości handlowej:

 • wszczęto 5 postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu przetworów mięsnych  o niewłaściwej jakości handlowej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • wszczęto 1 postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu przetworów mięsnych  zafałszowanych z art. 40a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 • przekazano 6 zaleceń pokontrolnych, w których  wezwano przedsiębiorców do usunięcia nieprawidłowości, poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych i zmian systemu kontroli jakości, zapewniających zachowanie standardów jakościowych produktów gotowych (4 podmioty), wprowadzenie kontroli zawartości wody wchłoniętej w ubojni drobiu (1 podmiot) oraz dostosowanie oznakowania do obowiązujących przepisów jakości handlowej (2 podmioty);
 • nałożono 1 mandat karny w wysokości 500,00 zł za brak zgłoszenia działalności gospodarczej Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz za brak prowadzenia kontroli zawartości wody wchłoniętej w tuszkach drobiowych (1 podmiot).

Kontrola jakości handlowej olejów roślinnych

Kontrolę w zakresie jakości handlowej olejów roślinnych przeprowadzono w 1 podmiocie gospodarczym.

Badaniom laboratoryjnym poddano 1 partię oleju roślinnego z ostropestu plamistego, nierafinowanego, tłoczonego na zimno, w ilości  8,0 litrów.

W wyniku badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Gdyni stwierdzono, że wyrób w zakresie parametrów fizykochemicznych spełniał wymagania jakościowe zadeklarowane przez producenta w oznakowaniu opakowań jednostkowych.

Kontroli prawidłowości oznakowania poddano 1 partię oleju roślinnego z ostropestu plamistego w ilości 8,0 litrów.

Stwierdzono wadę oznakowania polegającą na:

 • podaniu w tabeli wartości odżywczej informacji dotyczącej zawartości kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6, omega-9 i popiołu.

Informacja o wartości odżywczej jest zamkniętą listą ograniczoną do wartości energetycznej oraz składników odżywczych wymienionych w art. 30 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 i nie można jej uzupełniać żadną dodatkową informacją żywieniową.

 

W związku ze stwierdzoną wadą oznakowania partii oleju roślinnego zostało wszczęte postępowanie administracyjne z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wydano zalecenia pokontrolne wzywające producenta do usunięcia wady w oznakowaniu opakowań jednostkowych.

Jakość handlowa soków, nektarów i musów

Kontrolę w zakresie jakości handlowej soków, nektarów i musów przeprowadzono w 1 podmiocie.

Badaniem laboratoryjnym w Centralnym Laboratorium GIJHARS w Poznaniu objęto 3 partie soków owocowych w łącznej ilości 9000 l, w tym:  2 partie soków wyprodukowanych z  zagęszczonego soku  (jabłkowo-gruszkowy, jabłkowo-wiśniowy) w łącznej ilości  6000,0 l, 1 partię soku jabłkowo-truskawkowego tłoczonego w ilości 3000 l. W wyniku badań stwierdzono, że 2 partie soków w łącznej ilości 6000 l nie spełniały wymagań deklarowanych przez producenta pod względem wyróżnika jakości „klarowność soku”.

Kontrolą znakowania objęto 3 partie soków owocowych w łącznej ilości  9000 l, z których pobrane zostały próbki do badań laboratoryjnych. Kontrolowane wyroby gotowe spełniały wymagania w zakresie znakowania określone  w obowiązujących przepisach prawa.

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku badań laboratoryjnych:

 • wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej za niewłaściwą jakość wprowadzanych do obrotu soków z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 • wydano zalecenia pokontrolne wzywające przedsiębiorcę do wprowadzenia zmian organizacyjnych i zmian systemu kontroli jakości, zapewniających zachowanie standardów jakościowych produktów gotowych, zgodnych z deklaracją.

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:6
Treść wprowadził(a): Bornejko Barbara , 2019-01-29 13:14:21
Treść wytworzył(a): Violetta Kowalska, 2018-02-28 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-01-29 13:14:18