Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Gdańsku

Skargi i wnioski przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Inspektoratu.

Ponadto Pomorski Wojewódzki Inspektor  przyjmuje interesantów  w każdy wtorek w godzinach 15:30 - 16: 30

Przyjmowanie i załatwianie spraw jest realizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  2018 r., poz. 2096 t.j.).

Podanie, wniosek lub inne pismo w formie pisemnej należy złożyć lub przesłać pocztą do sekretariatu Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych , ul. Polska 15, 81-969 Gdynia (tel. 58 660 55 30).

Do pisma należy dołączyć dowód opłaty skarbowej, jeżeli ustawa przewiduje konieczność jej uiszczenia. Uprawnienia do podpisywania pism wynikających z zakresu ustalonego obszarem działania Wojewódzkiego Inspektoratu posiadają Wojewódzki Inspektor oraz jego Zastępca w granicach kompetencji określonych przez Wojewódzkiego Inspektora.

Podpisywanie pism dokonywane jest jednoosobowo, z wyjątkiem przypadków określonych odrębnymi przepisami. Informacji w sprawach dotyczących działalności Wojewódzkiego Inspektoratu dla przedstawicieli środków masowego przekazu udziela Barbara Bornejko - rzecznik prasowy; tel. 58 660 55 35;  e-mail: barbara bornejko@wijhars.gdansk.pl

W sprawach o szczególnym znaczeniu można kontaktować się z Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Skargi i wnioski załatwiane są według przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Klauzula informacyjna RODO
Szczegóły pliku
Nazwa: klauzula.skargi.pdf
Opis: Klauzula informacyjna RODO - skargi, wnioski konsumenckie
Utworzono: 2018-05-25 07:41:54
Data dodania: 2018-06-29 07:42:22
Autor pliku: Stanisława Aldona Łoś
Wprowadził/a: Bornejko Barbara

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3005
Treść wprowadził(a): Bornejko Barbara , 2018-12-03 11:39:44
Treść wytworzył(a): Barbara Bornejko, 2017-12-12 10:30:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-06-29 07:43:21